Kidőlt fa által okozott autókár: fizeti a biztosító?

A nyári viharkárok rengeteg bosszúságot okoznak az autótulajdonosok számára, és sokszor sajnos csak a bejelentés után derül ki számukra, hogy a KGFB ezt bizony nem fizeti, így a javítást saját zsebből kell megoldani. 

Ha van casco, nincs semmi gond

A KGFB megkötése minden autótulajdonos számára kötelező, ez azonban kizárólag abban az esetben fizet, ha a gépjárművel másnak okozunk kárt.

Az egyik ilyen eset az elemi kár, melybe számos természeti csapás beletartozik:

 • Tűzkár (akár robbanás) 
 • Villámcsapás 
 • Földrengés 
 • Földcsuszamlás 
 • Kő- és földomlás
 • Természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása
 • Szélvihar 
 • Felhőszakadás
 • Árvíz (kivéve az árterületen, hullámtéren bekövetkező károk)
 • Egyéb vízelöntés 
 • Jégverés
 • Lezúduló hótömeg és hónyomás

A fentiek mellett pedig az elemi károk közé tartozik az az eset is, ha a vihar következtében leszakadó faág tesz kárt a járművünkben. 

Abban az esetben van tehát a legegyszerűbb dolgunk, ha a gépjárművünk rendelkezik casco biztosítással. Ilyenkor ugyanis egy általános kárbejelentési és kármegállapítási folyamatra számíthatunk. 

Mit tehetünk, ha nincs casco?

Hazánkban sajnos sok gépjármű nem rendelkezik casco biztosítással. Ennek legfőbb oka az, hogy a magyarországi gépjárművek átlag életkora már 14 év felett van, amelyre számos esetben nem kötnek casco biztosítást, illetve fiatal gépjárművek esetében pedig csak a lízing lejáratáig - kötelező jelleggel - tartják hatályban a casco szerződést.

Joggal merül fel tehát bennünk a kérdés: amennyiben egy idősebb gépjárművel rendelkezünk, és a vihar következtében kár keletkezik benne, nincs más megoldás, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni?

Ez azonban nem teljesen igaz, bizonyos esetekben akkor is számíthatunk kártérítésre, ha nem kötöttünk casco biztosítást. Ehhez azonban minden esetben meg kell vizsgálni, hogy felelőssé tehető-e valaki a történtekért. Ennek megállapításához két szempontot szoktak figyelembe venni:

 • A felelős személy vagy szervezet a fa kezelését tekintve megfelelően járt-e el. 
 • A szél sebessége meghaladta-e az 54 km/h sebességet. 

Amennyiben bizonyítható, hogy a fa nem volt megfelelően kezelve, beteg esetleg korhadt volt, a felelősség megállapítható, vagyis a kárt annak kell megfizetnie, akinek a telek a tulajdonában áll. 

Ebben az esetben a tulajdonos lehet maga az önkormányzat, de akár egy magánszemély is, amennyiben az illető rendelkezik felelősségbiztosítással, akkor az fogja fedezni a kárt, ennek hiányában azonban - amennyiben a vétkes fél nem kíván fizetni - polgári peres eljárásra terelhető az ügy. 

A helyzet azonban nem mindig ilyen egyszerű, ha ugyanis a fa egészséges és megfelelően karbantartott volt, valamint a szél erőssége is meghaladta az 54 km/h-t, akkor senki sem tehető felelőssé, ilyenkor tehát - casco hiányában - sajnos saját zsebből kell kifizetni a javítás költségeit. 

Mit tegyünk, ha bekövetkezett a kár?

A káresemény bekövetkezése után az egyik legfontosabb lépés a biztosító értesítése, amennyiben a káresemény közterületen következett be, a terület felügyeletéért felelős szervet is értesítenünk kell. 

Annak érdekében azonban, hogy a kárrendezés gördülékenyebben menjen, van néhány dolog amit még megtehetünk:

 • Készítsünk képeket a helyszínről,  melyeken látszódik a sérült autó és a kárt okozó fa. Fontos, hogy a képeken beazonosítható legyen a helyszín.
 • Amennyiben voltak tanúk, keressük fel őket és kérjük el az elérhetőségeiket, ugyanis a városüzemeltetési kárrendezés során szükségünk lehet rájuk. 
 • Ha a káresemény egy fizetős parkolóban történt, akkor őrizzük meg a parkolószelvényt, online vagy telefonos parkolás esetén pedig mentsük el a visszaigazoló e-mailt vagy SMS-t. 

A káresemény bejelentésénél azonban minden esetben elsőbbséget élvez az emberi életek megóvása és a további károk bekövetkezésének megelőzése. Ha szükséges, mindig a mentőket, rendőrséget vagy tűzoltókat értesítse elsőként, a biztosítótársaságot elegendő ezután felkeresni. 

A legjobb védekezés a megelőzés 

Bár természetesen az időjárással szemben nem készülhetünk fel teljes mértékben, néhány óvintézkedéssel azonban jelentősen csökkenthetjük a kár bekövetkezésének esélyét. 

 • Amennyiben nem rendelkezünk garázzsal, akkor is próbáljunk valamilyen fedett helyre állni autónkkal. Bár jégeső esetén jó megoldás lehet egy nagy lombkorona alá húzódni, erős szél esetén ezt inkább kerüljük. 
 • Amennyiben lehetőségünk van rá, időnként ellenőrizzük az autó közelében lévő fák állapotát. 
 • Ha nem tudunk fedett helyre állni, legalább egy vastag ponyvával takarjuk le gépjárművünket. 

Nemcsak a saját, hanem más gépjárművére is figyeljünk, így amennyiben a mi telkünkön található potenciális veszélyt jelentő fa, akkor ennek karbantartására is fordítsunk figyelmet.

Frissítés dátuma: 2021.08.04.