Mikor nem fizet a biztosító?

Bizonyos - előre meghatározott esetekben - a biztosító társaságok megtagadhatják a kifizetést vagy csökkenthetik annak mértékét, de melyek ezek az esetek, és mit tehetünk ilyenkor?

Mikor nem fizet a biztosító?

Az első és legfontosabb, hogy a biztosító kizárólag a szerződésben előre meghatározott káresemények esetén fizet. Emiatt a szerződés megkötése előtt érdemes alaposan összehasonlítani a lehetőségeket, nemcsak az árak, hanem a tartalom alapján is. Javasolt külön figyelmet fordítani a szerződési feltételekben leírt kizárásokra is, amelyekre egyáltalán nem térít a biztosító.

Amikor tehát bekövetkezik a kár érdemes alaposan áttanulmányozni a szerződésünkben foglaltakat, és összevetni azokat a konkrét történésekkel, hogy megtudjuk kötöttünk-e biztosítást az adott káreseményre. 

Amennyiben a szerződés kiterjed az adott eseményre, akkor is van néhány lépés, melyet meg kell tennünk a biztosítás érvényességének érdekében:

  • A biztosítót a lehető leghamarabb értesíteni kell a történésekről, ennek határideje társaságonként változhat, de általában maximum 1 hét áll a rendelkezésünkre. 
  • Biztosítani kell, hogy a biztosító társaság szakemberei ellenőrizhessék a körülményeket. 
  • Bizonyos esetekben a biztosítás kifizetésének feltétele, hogy értesítenünk kell az illetékes hatóságokat, például betörés esetén a rendőrséget. 

A biztosító társaságok ugyanis megtagadhatják a kifizetést amennyiben a fentiek elmulasztása miatt a körülmények kideríthetetlenné váltak. 

Végezetül fontos említést tenni a biztosított személy kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettségéről. Ennek lényege, hogy a lehetőségeinkhez mérten mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megelőzzük, de legalábbis enyhítsük a kár mértékét. Amennyiben a biztosított személy ennek bizonyíthatóan nem tett eleget a biztosító társaság megtagadhatja a kifizetést, vagy csökkenthet annak mértékén. 


Mit tehet, ha nem fizet a biztosító?

Gyakran előfordul, hogy a biztosító társaság és a biztosított személy nem tudnak megegyezni. Ilyenkor az ügyfélnek lehetősége van panaszt tenni a biztosító társaságnál, ezt követően a biztosítónak - főszabály szerint - 30 napja van arra, hogy választ adjon. 

Amennyiben a biztosító a határidő leteltéig nem válaszolt, vagy a panaszt elutasította, esetleg azt az ügyfél ismét nem kívánja elfogadni, akkor 

  • fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál,
  • eljárást indíthat a Pénzügyi Békéltető Testületnél, vagy
  • polgári peres keresetet adhat be az illetékes bírósághoz. 

Az MNB-hez a pénzügyi fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fordulhat, amennyiben a kárrendezéssel kapcsolatos döntéssel van problémája a Pénzügyi Békéltető Testülethez érdemes fordulni. 

Ennek az eljárásnak a célja, hogy segítsék a feleket a megegyezésben, ennek hiányában azonban a PBT ajánlást vagy kötelezettséget fogalmazhat meg. Ez azonban nem korlátozza az ügyfeleket abban, hogy a jogvitát ezt követően bírósági útra tereljék. 

Frissítés dátuma: 2021.07.14.